text.skipToContent text.skipToNavigation
Declaration Image

Vårt engasjement innen hundens/kattens velferd

Alle hunder og katter som fores med Hill's Pet Nutrition, lever i kjærlige, sikre, morsomme og rene omgivelser. Vi bruker utelukkende ikke-invasive, humane forskningsmetoder som er nødvendig for å utvikle en ernæringsteknologi som gir hunder og katter et lenger, sunnere liv. Våre banebrytende resultater innen ernæring til hunder og katter er enestående i bransjen, og vi har basert virksomheten og rykte vårt på å alltid praktisere i henhold til å høyeste etiske standarder.

Hver dag beviser vi at vitenskapelig teknologi av høy kvalitet og omsorgsfull pleie går hånd i hånd når det handler om å gi hunder og katter et bedre og sunnere liv. Det er derfor Hill's bare støtter (og utøver) ansvarlig, omsorgsfull og human behandling av hunder og katter. Alle de studiene som foretas av eller støttes av Hill's – uansett som det er på Hill's Pet Nutrition Center eller eksternt i forbrukernes hjem, på veterinærskoler eller andre steder – skal være i overensstemmelse med følgende strenge Hill's-regler for å sikre enestående dyrepleie.

  • Vi deltar ikke i studier som setter hundens eller kattens helse i fare. Alle Hill's-støttede studier har til formål å bevare og forbedre hundens/kattens helse. Det utføres ikke undersøkelser av hunder/katter der det kreves eutanasi.
  • Når vi undersøker hvordan et næringsstoff absorberes, fordeles, lagres, brukes og utskilles av hundens eller kattens kropp, bruker de kun forskningsmetoder som er det veterinærmessige motstykket til ernæringsundersøkelser eller medisinske studier som involverer mennesker. Hill's støtter eller utfører ikke studier som forårsaker smerter for hundene eller kattene. Dette er basert på den holdningen at det som gjør vondt på mennesker, også gjør vondt på hunder/katter.
  • Vi utfører kun studier hvis vi har sikre bevis for at vi kan forbedre helsen og velferden hos dyrene. Disse studiene resulterer ofte i banebrytende, ernæringsmessige resultater som forbedrer livet for mange millioner hunder og katter.
  • Vi forsøker hele tiden å finne metoder til å redusere behovet for forsøk på hunder og katter. Mange av de hundene og kattene som deltar i våre forskningsstudier, deltar i forsøkene hjemme. Våre veterinærer og ernæringseksperter er flinke til å utvikle modeller som simulerer dyresystemer. Ved munnhygieneforsøk har vi for eksempel utviklet bruk av en «kunstig munn» som måler effektiviteten av nye teknologier. Et annet eksempel, er utviklingen og bruken av en matematisk formel som er basert på fôrets ernæringsprofil og som nøyaktig forutsier pH-verdien for katteurin uten dyreforsøk.
  • For å overbevise hunde- og katteeiere om at vårt terapeutiske fôr er trygt og effektivt, støtter vi studier som bruker hunder og katter med naturlig forekommende sykdommer eller tilstander. Vi deltar ikke i studier hvor det brukes kirurgiske eller ikke-kirurgiske metoder for å skape eller simulere sykdomstilstander.
  • Hill's Pet Nutrition Center og alle eksterne fasiliteter som Hill's støtter, skal oppfylle alle bransjens lovmessige standarder for dyrepleie. For alle studier som utføres i eksterne fasiliteter, utnevner og finansierer vi talsmenn for hundene og kattene. Denne talsmannen har ansvaret for å sørge for en omsorgsfull pleie av den enkelte hunden og katten, og hvor hovedkomponentene består av å sørge for mosjon og et godt sosialt miljø. Vi støtter og oppfordrer gjerne til adopsjon av hunder og katter som tidligere har deltatt i studier. Vi oppfordrer på det kraftigste nye hunde- og katteeiere til å undersøke hvordan man tar hånd om en ny hund eller katt før man tar den inn i hjemmet.
  • Vi offentliggjør resultatene av våre studier for å fremme kunnskapen om ernæringsmessig pleie, og for å medvirke til å forhindre unødvendige gjentakelser av studier som involverer hunder og katter.
  • Hill's bruker kun data fra dyreforsøk som er offentlig tilgjengelige (tidligere publiserte) eller som er blitt utført i henhold til den globale velferdspolicyen.