text.skipToContent text.skipToNavigation
Declaration Image

Vårt engagemang för djurens välbefinnande

Alla hundar och katter som utfodras med Hill’s Pet Nutrition lever i en kärleksfull, säker, lekfull och ren miljö. Vi använder bara icke-invasiva, mänskliga forskningsmetoder som krävs för att utveckla en näringsteknik som ger hundar och katter ett längre och hälsosammare liv. Våra genombrott inom djurnäring saknar motstycke inom branschen, och vi har byggt upp vår verksamhet och vårt rykte genom att alltid tillämpa de högsta etiska standarderna.

Dagligen bevisar vi att vetenskaplig kvalitetsteknik och omtänksam djurskötsel samverkar för att ge hundar och katter ett bättre och hälsosammare liv. Därför stöder [och bedriver] Hill’s bara ansvarsfull, omtänksam och human behandling av hundar och katter. Alla studier som genomförs av eller som stöds av Hill’s – oavsett om de bedrivs vid Hill’s Pet Nutrition Center eller externt i konsumenternas hem, på veterinärutbildningar eller annan plats – måste följa Hill’s strikta riktlinjer för att garantera överlägsen djurskötsel.

  • Vi deltar inte i undersökningar som äventyrar hundars och katters hälsa. Alla studier som stöds av Hill’s syftar till att bibehålla eller förbättra djurens hälsa. Inga studier genomförs på katter eller hundar, som kräver eutanasi.
  • När vi undersöker hur ett näringsämne absorberas, distribueras, lagras, används och frigörs i en hunds eller katts kropp, används enbart undersökningsmetoder som motsvarar de näringsmässiga eller medicinska studier som bedrivs på människor. Hill's stöder inte och utför inte studier som orsakar smärta eller skador hos hundar eller katter. Det här baserar vi på antagandet att det som orsakar smärta hos människor också gör det hos hundar och katter.
  • Vi genomför bara studier om vi har säkra bevis för att vi kan förbättra djurens hälsa och välbefinnande. Dessa studier leder ofta till banbrytande näringsresultat, som förbättrar livet för miljontals hundar och katter.
  • Vi letar ständigt efter sätt att minska beroendet av forskning på djur. Ett stort antal hundar och katter som deltar i våra utfodringsstudier ingår i tester som genomförs i hemmen. Våra veterinärer och näringsexperter är skickliga på att utveckla modeller som simulerar djursystem. För munvårdstestning har vi till exempel tagit fram en ”artificiell mun”, som mäter effektiviteten hos nya tekniker. Ett annat exempel är den matematiska formel som vi har utvecklat och använder oss av. Den baseras på fodrets näringsprofil och kalkylerar noggrant pH-värdet i katters urin utan att djurstudier är nödvändigt.
  • För att försäkra katt- och hundägare om att våra terapeutiska foder är säkra och effektiva, stöder vi studier som använder sig av hundar och katter med naturligt förekommande sjukdomar eller tillstånd. Vi deltar inte i studier där kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder tillämpas för att skapa eller simulera sjukdomstillstånd.
  • Hill’s Pet Nutrition Center och alla externa aktörer som Hill’s stöder måste motsvara eller överträffa alla branschreglerande standarder för djurskötsel. För alla studier som bedrivs vid externa anläggningar utser och finansierar vi ”talespersoner” för hundarna och katterna som ansvarar för varje enskilt djurs skötsel och situation, vilken ska innehålla möjlighet till motion och en socialt berikad miljö.
  • Vi stödjer och uppmuntrar helhjärtat adoption av hundar och katter som tidigare deltagit i studier. Vi vill uppmana nya hund- och kattägare att göra efterforskningar och ta reda på hur en ny hund eller katt ska skötas, innan man bestämmer sig för att ta emot den i sitt hem.
  • Vi publicerar resultaten från våra studier för att sprida kunskap om näringsmässig hälsovård och för att förhindra onödig upprepning av studier som innefattar hundar och katter.
  • Hill’s använder bara data från djurstudier som ligger inom det offentliga området (publicerade tidigare) eller som genomförts i enlighet med de globala riktlinjerna för djurhälsa.